Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili.

Beru na vědomí a souhlasím Ok

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PORTÁLU KAMSI

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují a definují právní vztahy mezi provozovatelem serveru,  společností Sqele s.r.o., se sídlem Chomutov 430 01, Pražská 988 , IČ: 25046799, DIČ: CZ25046799 , Sqele Slovakia s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČ: 44823592, DIČ: SK2022846441 (dále jen „Server“) a uživateli služeb Portálu (dále jen „Uživatel“).

Inzerce ubytování na Kamsi

Registrace, objednávka inzerce ubytování

Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím kamsi je registrace online přímo naserveru kamsi.cz . Inzerce na portálu je nedílnou součástí a podmínkou pro využívání dalších služeb (služba www stránek pro provozovatele ubytování). Server poskytuje Uživateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů ubytovací kapacity a případně dalších dat. Uživatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a správné informace a bude jej využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

Platební podmínky

Předpokladem zadávání inzerátů ubytování je uhrazení platby za inzerci. Cena za inzerci se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese http://kamsi.cz/cenik/text/40  . Daňový doklad je uživateli vygenerován a zaslán elektronicky bezodkladně po připsání platby na účet Serveru. Inzerce je platná vždy na jeden rok. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude inzerci využívat, není oprávněn požadovat vrácení uhrazené platby za inzerci.

Uzavření smlouvy

Účinnost smlouvy o inzerce ubytování na serveru Kamsi je započata od registrace na Serveru. Server se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro využívání portálu Kamsi na Serveru, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce Uživatele, dále pak zobrazení inzerce na serverech uvedených na webové adrese www.kamsi.cz a www.kamsi.sk. Uživatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku s tím, že Uživatel je povinen smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, že nedojde k výpovědi ze strany Uživatele, Server automaticky prodlouží služby o další období tedy jeden rok. Server si vyhrazuje právo ukončit službu Uživatele bez udání důvodu po skončení placeného období služby.

Zadávání inzerátu ubytování

Zadávání inzerátu ubytování provádí zadavatel vyplněním on-line formuláře přímo na kamsi.cz po přihlášení do administrativního rozhraní.  Uživatel je odpovědný za zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (nabídek ubytovací kapacity). Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu. Zadavatel není oprávněn uvádět do fotografií v inzerátu žádné textové či jiné informace s výjimkou vodoznaku.

Realizace inzerce ubytování

Zadaný aktivní inzerát ubytování bude na Serveru zveřejněn až do jeho smazání či zneaktivnění uživatelem Serverem. Podmínkou je uhrazená platba za inzerci ubytování. Server si vyhrazuje právo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy bude podezření na to, že inzerát byl podvržen či se nebude vztahovat svým obsahem k obsahu Serveru. V takovém případě nemá uživatel právo na zadání náhradního inzerátu ani na jinou náhradu za takový inzerát. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, výslovně souhlasí s plněním smlouvy o inzerci a se zveřejněním inzerce před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, zadavatel tedy ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že Server může jeho inzerci za účelem zvýšení její efektivity prezentovat i na jiných svých webových stránkách či webových stránkách společností tvořících se Serverem koncern a to podle své volby.

Systém webových stránek pro provozovatele ubytování

Objednávka webových stránek pro provozovatele ubytování

Podmínkou využívání systému webových stránek pro provozovatele ubytování je uhrazená inzerce na portálu eurobydleni.cz.  Objednávka služby se provádí prostřednictvím emailu Serveru uvedeného na webové adrese http://kamsi.cz/kontakty/text/44 .  Server poskytuje Uživateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro editaci webových stránek a případně dalších dat a funkcí, které jsou součástí webových stránek pro provozovatele ubytování. Uživatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a správné informace a bude jej využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

Platební podmínky

Předpokladem využívání služby webových stránek pro provozovatele ubytování je uhrazení platby za službu webových stránek pro provozovatele ubytování. Cena se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese http://kamsi.cz/cenik/text/40  . Daňový doklad je uživateli vygenerován a zaslán elektronicky bezodkladně po připsání platby na účet Serveru. Služba je platná vždy na jeden rok. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude službu využívat, není oprávněn požadovat vrácení uhrazené platby za službu.

Uzavření smlouvy

Účinnost smlouvy o využívání služby webových stránek pro provozovatele ubytování  je započata od doby zpuštění služby Serverem . Server se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro využívání portálu Kamsi. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku s tím, že Uživatel je povinen smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, že nedojde k výpovědi ze strany Uživatele, Server automaticky prodlouží služby o další období tedy jeden rok. Server si vyhrazuje právo ukončit službu Uživatele bez udání důvodu po skončení placeného období služby. Uživatel služby bere na vědomí, že právoplatným majitelem služby webových stránek pro realitní kanceláře je Server a webové stránky jsou Uživateli pouze pronajímány po dobu platnosti smluvního vztahu se Serverem.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky Serveru pro inzerci na kamsi mohou být provozovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby na portálu. V případě již uzavřených smluv oznámí Poskytovatel změnu Všeobecných obchodních podmínek pro využívání služeb portálu kamsi prostřednictvím elektronické pošty kontaktní emailovou adresu druhé smluvní strany či písemným oznámením zaslaným poštou s tím, že změna nabude účinnosti 45 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Druhá smluvní strana může změnu Všeobecných obchodních podmínek Sqele s.r.o. pro využívání služeb portálu eurobydleni.cz  výše uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů.

Zadavatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi Serverem  a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz  , Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy s tím, že se vylučuje užití ust. §§ 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950, 1952 odst. 2, 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb portálu kamsi jsou platné od 1.5. 2018.

 

Přihlásit se

Registrace

Pro slovenské subjekty

Přihlašovací údaje

TOPlist